Miesiąc: Styczeń 2018

Rodzaje skubarek do drobiu

Zarówno w hodowli przydomowej drobiu jak i w chowie wielkotowarowym ptactwa rzeźnego ważnym elementem łańcucha produkcyjnego jest ubój, rozbiór tusz i przygotowanie surowego mięsa do dalszej obróbki bądź dystrybucji. Skubarki profesjonalne i do użytku przydomowego W zakładach rzeźnianych niezbędnym elementem…