Przejdź do treści

Budowa i działanie transporterów taśmowych

W każdym zakładzie wytwarzającym określone wyroby potrzebne są nowoczesne rozwiązania, które pozwolą wykonywać czynności sprawnie i wydajnie. Dotyczy to wielu różnych płaszczyzn. Przykładem może być chociażby transport wewnątrz zakładu. Może on być wykonywany na różne sposoby. Jednym z nich jest ręczne przenoszenie określonych wyrobów lub ich przewożenie przy pomocy popularnych wózków paletowych czy widłowych.

Po co stosowane są transportery taśmowe?

transporter taśmowyNiemniej jednak chcąc osiągnąć możliwie jak najwyższą wydajność należy zastanowić się nad inwestycją w specjalne przenośniki. Dobrym rozwiązaniem może okazać się transporter taśmowy przy pomocy którego można transportować chociażby kartony, pojemniki, skrzynki czy arkuszy blachy. Takie rozwiązania z powodzeniem są stosowane w: górnictwie, energetyce, hutnictwie czy gospodarstwach rolnych. Warto wspomnieć, że większość rozwiązań dostępnych na rynku jest napędzana przy pomocy silników elektrycznych. Kluczowy jest ich właściwy dobór względem wielkości taśmociągu, a także wagi przedmiotów, które mają być przy jego pomocy przemieszczane. Kolejnym ważnym zagadnieniem jest możliwość regulacji prędkości przesuwu. Najczęściej do sterowania pracą wyżej wymienionych rozwiązań wykorzystywane są specjalne sterowniki programowalne, do których podłączone są czujniki. Ich zadaniem jest kontrolowanie i wykrywanie ewentualnych obiektów, które znajdują się w pozycjach krańcowych.

W momencie wykrycia cała konstrukcja powinna zwolnić lub się zatrzymać. Każda linia jest również wyposażona w specjalne wyłączniki bezpieczeństwa po naciśnięciu których zostaje ona bezwarunkowo zatrzymana. Ma to na celu umożliwienie pracownikom przerwanie procesu w momencie zaistnienia sytuacji kryzysowych. Jak widać na rynku dostępne są już rozwiązania, które pozwalają zwiększyć wydajność w zakładach.