Przejdź do treści

Fizjoterapia czyli coś więcej…

fizjoterapia

Fizjoterapia bardzo często jest wśród naszego społeczeństwa stosowana zamiennie z powszechnie znanym pojęciem „rehabilitacja”. Nie jest to oczywiście błędem, aczkolwiek należałoby tutaj zaznaczyć, iż fizjoterapia jest nieco szerszą i zdecydowanie bardziej złożoną dziedziną, bowiem nie zawiera się w niej wyłącznie sama rehabilitacja osób niepełnosprawnych ale także leczenie, prewencja chorób (tzw. fizjoprofilaktyka) oraz promocja zdrowia.

Fizjoterapia jest czymś więcej niż samą rehabilitacją

 

fizjoterapiaW ujęciu bardzo ogólnym fizjoterapia jest metodą leczenia, która polega na zastosowaniu przeróżnych bodźców na organizm człowieka w celu usunięcia doznanych wcześniej urazów i powstałych dolegliwości oraz przywracania maksymalnej sprawności ruchowej pacjenta sprzed wypadku, kontuzji czy też choroby. Wszystkie zastosowane działania fizjoterapeuty mają na celu zapewnienie poprawy stanu fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, jak i społecznego pacjentów, dlatego też kluczowa jest ścisła współpraca rehabilitanta zarówno z samym klientem, jak i również z innymi specjalistami opieki zdrowotnej, rodziną, opiekunami, pracownikami społecznymi.
Wszystko to jest niezbędne do podjęcia odpowiedniego leczenia i zastosowania konkretnych metod w zależności od początkowej oceny sytuacji zdrowotnej oraz ustalenia możliwości ruchowych pacjenta. Należy podkreślić, że wybrana terapia oraz stosowane metody mogą ulec zmianie w trakcie przebiegu procesu rehabilitacji, gdyż obowiązkiem fizjoterapeuty jest stałe monitorowanie efektów osiąganych przez pacjentów i w razie potrzeby dostosowywaniu leczenia do aktualnego stanu oraz możliwości klienta.

Najbardziej znane powszechnie metody fizjoterapii, z którymi pacjenci mogą się spotkać w ogólnodostępnych placówkach świadczących usługi fizjoterapeutyczne to: metoda PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), terapia manualna, metoda NDT Bobath, metoda McKenzie, Kinesio Taping, metoda Vojty, integracja sensoryczna SI – terapia SI, mobilizacja tkanek miękkich, technika neuromobilizacji, medycyna ortopedyczna wg. Cyriaxa.