Przejdź do treści

Gdzie wykorzystuje się fiberoskop?

 

Fiberoskop jest urządzeniem umożliwiającym podgląd od wewnątrz trudno dostępnych miejsc. Skład się on głównie z półsztywnego kabla światłowodowego oraz źródła światła. Na końcu kabla fiberoskopu umieszczona jest niewielka kamerka, która zintegrowana jest z komputerem na którym wyświetla się obraz.

Fiberoskop w medycynie i nie tylko

precyzyjny fiberoskopKońcówka fiberoskopu skonstruowana jest tak by umożliwić swobodne operowanie urządzeniem w wielu płaszczyznach. Niewielka średnica kabla, umożliwia wprowadzenie go do wąskich kanałów. Najbardziej powszechne zastosowanie fiberoskop znalazł w medycynie. Umożliwia on wewnętrzne zbadanie organizmu, poprzez wprowadzenie urządzenia do naturalnych przewodów bądź jam ciała. Dzięki niewielkim rozmiarom i wygodnej obsłudze precyzyjny fiberoskop umożliwia nieinwazyjne przeprowadzenie badania z wykorzystaniem jedynie środka znieczulającego. Urządzenie jakim jest fiberoskop, znalazło zastosowanie przy gastroskopii, kolonoskopii oraz branchofiberoskopii. W zależności od dziedziny medycy, może on różnić się grubością, możliwościami sterowania końcówką fiberoskopu itp. Ponadto aparat pozwala na więcej zabiegów aniżeli sam monitoring wnętrza ciała. Dodatkowo można wyposażyć go w dodatkowy kanał służący do np. odsysania oraz płukania badanego obszaru, czy końcówkę do pobierania wycinków tkanek do badań. Inną dziedziną gdzie wykorzystuje się fiberoskop jest diagnostyka urządzeń mechanicznych. Dzięki niemu, możliwe jest zagłębienie się we wnętrza maszyn, urządzeń, pojazdów bez konieczności ich rozbioru.

W ten sposób mechanicy i serwisanci zaoszczędzają sporo czasu by określić przyczynę usterki, a także stan techniczny badanego obiektu. Często również fiberoskop może być urządzeniem zwiadowczym np. kanałów wodociągowych. W ten sposób eliminuje się konieczność wysłania pracowników, ograniczając ryzyko zagrożenia ich życia.