Przejdź do treści

Istota regularnych badań maszyn

 

W firmach, w którym odbywa się ciągła produkcja, bardzo istotną rolę odgrywa bezawaryjna praca maszyn. W razie wystąpienia poważnej awarii, cała praca w przedsiębiorstwie zostaje wstrzymana, co rodzi poważne problemy. W takich sytuacjach firma zostaje narażona na utratę zamówienia lub też nawet do utraty klienta. W związku z tym tak ważne są regularne badania maszyn.

Istotna wykonywania badań nieniszczących maszyn

bezpieczne badania nieniszczące i diagnostykaDzięki regularnym przeglądom oraz serwisowaniu, można w porę wykryć drobne awarie maszyn. Bezpieczne badania nieniszczące i diagnostyka sprawiają, że można zapobiec poważnym awariom maszyn, które mogą skutkować kosztownym przestojem w przedsiębiorstwie i narażają firmę, na straty. Badania nieniszczące sprawdzają ciągłość elementów maszyn, czy nie pojawiają się odgięcia, pęknięcia, zmiany struktury czy jakiekolwiek inne ich właściwości. Badania nieniszczące nie mają negatywnego wpływu na badane elementy oraz na pracę maszyn. Do badań nieniszczących zalicza badania za pomocą promieni rentgenowskich. Dzięki odpowiedniemu prześwietleniu widać każdą nieciągłość materiału, oraz odchylenia od normy. Kolejnym popularnym badaniem nieniszczącym jest badanie za pomocą specjalnej cieszy, która nazywana jest penetratem. Wnika w powierzchnię badanego elementu, a następnie zostaje odsączona. Dzięki swoim właściwościom substancji, na powierzchni badanego elementu widać, gdzie pojawiają się odstępstwa. Dzięki sprawnej diagnostyce i szybkiej reakcji można w porę usunąć usterkę, nie doprowadzając do poważnej awarii.

W przedsiębiorstwach produkcyjnych bardzo ważny jest systematyczny przegląd maszyn, dzięki któremu są sprawne i z powodzeniem służą w przedsiębiorstwie. Istotne jest wykonywanie badań nieniszczących, ponieważ pomagają na szybką reakcję, która uchroni przed poważnymi awariami i stratami.