Przejdź do treści

Jak powinno wyglądać trwałe zabezpieczenie wykopów

 

Prace ziemne to elementarny etap realizacji projektu nowego obiektu. Jest także jednym z pierwszych etapów całej budowy, pomijając zagospodarowanie terenu oraz organizację odpowiedniego zaplecza. Zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP, teren budowy musi zostać odpowiednio zabezpieczony na czas prac budowlanych. Warto zapoznać się z kwestią, w jaki sposób zabezpieczyć wykopy w sposób trwały.

Metody zabezpieczania wykopów

trwałe zabezpieczenie wykopówPrzede wszystkim należy wykonywać wszystkie prace zgodnie z zaakceptowanym i obowiązującym planem. Im wykonywane wykopy są głębsze, tym większą wiedzę należy posiadać z zakresu warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych oraz umiejscowienia budynków znajdujących się w pobliżu. Na początku prac należy zadbać o techniczne rozwiązania wspierające proces odprowadzania wody opadowej z miejsca wykopu, by nie doszło do jego zalania. Trwałe zabezpieczenie wykopów wymaga takich czynności, ponieważ bez nich żaden projekt nie będzie mógł zostać przeprowadzony do końca oraz bezpiecznie. Teren wykopów powinien zostać również ogrodzony, a sam wykop o głębokości większej niż 1 metr zabezpieczony w taki sposób, by żaden z pracowników, czy osoby postronne nie wpadły do niego. Po zmroku oraz w czasie przerwy w pracy wokół wykopu należy ustawić bariery ochronne wyposażone w światła ostrzegawcze w kolorze czerwonym informujące o ewentualnym zagrożeniu. W przypadku wykopów trwałych o głębokości powyżej 2 m konieczne jest ich zabezpieczenie skarpowaniem, podparciem lub rozparciem. Najczęściej stosowane obudowy chroniące same wykopy przed osunięciem oraz ludzi przed wpadnięciem do nich, są ścianki szczelinowe, palisady, czy obudowy berlińskie.

Podsumowując, wszystkie prace ziemne prowadzone w celu wykonania wykopu oraz jego zabezpieczenia, by mogły przebiegać sprawnie oraz bezpiecznie, muszą być zgodne z projektem robót ziemnych oraz uwzględniać wszystkie uwarunkowania terenu, jak i zasady BHP. Warto również mieć świadomość tego, że odpowiedzialność za popełnione zaniedbania ponoszą kierownicy budowy, czy inżynierowie. Ich obowiązkiem jest uwzględnienie wszystkich aspektów prac wykopowych oraz stworzenia takich zabezpieczeń wykopów, by nie zagrażały zarówno pracownikom, jak i osobom postronnym.