Przejdź do treści

Jakie systemy kontroli i nadzoru są stosowane?

W nowoczesnej firmie konieczne jest stosowanie rozwiązań pozwalających znacznie ograniczyć czas wykonywania poszczególnych czynności. W związku z tym wdrażane są różne systemy mające na celu ułatwić niektóre procesy oraz ograniczyć ilość dokumentacji. Dobrym przykładem jest chociażby rozliczanie godzin pracy. W mniejszych firmach jest ono realizowane na podstawie list na które ręcznie wpisują się pracownicy.

Nowoczesne systemy informatyczne

system rcpNa koniec miesiąca listy te trafiają do odpowiednich osób, które rozliczają godziny w ujęciu miesięcznym. W większych firmach generuje to jednak bardzo dużo pracy do której musiałoby być oddelegowanych co najmniej kilka osób. W związku z tym stosowany jest system rcp, który umożliwia zapisywanie godziny wejść oraz wyjść poszczególnych pracowników. Składa się on przeważnie z rejestratora, oprogramowania oraz kart magnetycznych, które są przypisane do poszczególnych zatrudnionych. To właśnie dane z karty są odczytywane przy wejściu oraz wyjściu, a następnie przesyłane do bazy danych. Różnica czasu pomiędzy wejściem, a wyjściem na teren zakładu jest naliczana w poczet godzin pracy. Dzięki zautomatyzowaniu procesu wszystkie niezbędne informacje są dostępne w systemie. Można je odczytać w dowolnym momencie co znacznie ułatwia późniejsze procesy związane z rozliczaniem poszczególnych pracowników.

Jest to niebywale wygodne. Bardzo często uzupełnieniem systemu rejestracji czasu pracy jest system kontroli dostępu. Opiera się on również na kartach magnetycznych za pośrednictwem których pracownik otrzymuje dostęp do danych części budynku. Dostępy mogą być na bieżąco zmieniane co znacznie ułatwia kontrolę nad przemieszczaniem się pracowników po firmie. Dodatkowo ogranicza możliwość wystąpienia ingerencji nieautoryzowanej w obszar, gdzie dana osoba nie powinna mieć dostępu.