Przejdź do treści

Kondensatory energetyczne teoretycznie

wyłącznik krańcowy

W ostatnich latach coraz częściej wzrasta zainteresowanie sposobami minimalizacji kosztów energii. Wraz z rozwojem technologii i wzrostem wymagań poszukiwane są możliwości ograniczenia strat energii, które nieodłącznie powstają w wyniku przesyłania do odbiorców mocy czynnej i biernej.

Wyłącznik krańcowy – do czego wykorzystujemy?

Energia elektryczna jest źródłem innych postaci energii: cieplnej (w przypadku grzejników), mechanicznej (stosowanej w silnikach elektrycznych), świetlnej. W ramach energii elektrycznej zawsze mamy do czynienia z energią czynną i bierną. Moc bierna wykorzystywana jest przez maszyny wytwarzające w swym działaniu pole magnetyczne.wyłącznik krańcowy
Aby uniknąć opłat związanych z pobieraniem z sieci mocy biernej indukcyjnej, można korzystać z baterii kondensatorów energetycznych. Wyróżniamy kilka metod kompensacji energii. Do najważniejszych zaliczana jest:
– kompensacja indywidualna, nie wymagająca dodatkowych urządzeń sterujących,
– kompensacja grupowa, w przypadku której grupa odbiorników zasilana jest z jednej rozdzielni, a sama bateria jest sterowana automatycznie,
– kompensacja centralna, z którą mamy do czynienia, gdy baterie instalowane są w stacji transformatorowej lub rozdzielni głównej. Najczęściej wykorzystywana w zakładach przemysłowych.
Wybór metody powinien być poprzedzony analizą techniczną i gospodarczą warunków w zakładzie i zależeć od możliwości umiejscowienia kodensatorów i przewidywanych kosztów. Warto również zweryfikować konieczność instalacji dodatkowych elementów sieci, takich jak: przekładnik prądowy, wyłącznik krańcowy lub wyłączniki kompaktowe. Dobrze dobrane rozwiązanie zaspokoi potrzeby zakładu na energię bierną.