Przejdź do treści

O historii Wrocławia

http://szlakgondoli.pl/

Początki Wrocławia i jego dalszy rozwój nierozerwalnie związane są z Odrą. Na jednej z położonych na rzece wysp, na wyspie Ostrów Tumski, został założony gród, z którego rozwinęło się miasto. Około roku 1000 Wrocław został z woli Bolesława Chrobrego siedzibą biskupstwa. Sto lat później Ostrów Tumski stał się siedzibą książąt i biskupów.

http://szlakgondoli.pl/Za patrona rozwijającego się miasta przyjęto świętego Jana Chrzciciela. W 1530 roku Wrocław otrzymał przywilej herbowy. Herb przedstawia wspiętego na dwóch łapach białego lwa czeskiego (Wrocław należał w swej długiej historii także do Czech), czarnego orła śląskiego – znak przynależności do państwa Piastów. Na tarczy herbowej została umieszczona również litera „W”, która nawiązuje do imienia legendarnego założyciela miasta. Ostatnim elementem na herbie jest popiersie, które przedstawia patrona miasta – świętego Jana Chrzciciela. Święty Jan Chrzciciel jest nie tylko patronem miasta, ale także patronem zbudowanej na Ostrowie Tumskim świątyni. Wraz z okresem świetności, które miasto przeżywało za panowania Bolesława Krzywoustego miasto zaczęło się rozrastać poza obszar Ostrowa Tumskiego. Pojawiały się pierwsze zabudowania na Wyspie Piaskowej. W XIII wieku miasto zostało otoczone murami miejskimi, w tym samym stuleciu Wrocław został stolicą księstwa wrocławskiego. Od XVI do XVIII wieku miastem władali Habsburgowie. W wieku XVIII zamiast nazwy Wrocław pojawiła się nazwa Breslau. Miasto zostało bardzo zniszczone w okresie II wojny światowej, cenne zabytki, dworce kolejowe, mosty niemal przestały istnieć.

Źródło informacji: http://szlakgondoli.pl/