Przejdź do treści

Recykling tworzyw – co to jest kod recyklingu?

Recykling tworzyw to inaczej przetwarzanie materiałów w celu ich ponownego wykorzystania. Aby ułatwić ten proces, postanowiono wprowadzić oznaczenia, ułatwiające identyfikacje tworzywa, z jakiego zostało wykonane np. dane opakowanie. Oznaczenie to, jest symbolem zwanym kodem recyklingu. Jest to utworzony z trzech strzałek, trójkąt. Groty strzał skierowane są zgodnie ze wskazówkami zegara. Każdy trójkąt pośrodku ma liczbę, która mówi o kodzie użytego materiału. Przykładowe liczba 03 odpowiada polichlorkowi winylu.