Przejdź do treści

Zgłoszenia celne w krajach Unii Europejskiej

Jeśli jesteśmy członkami krajów Unii Europejskiej, a do tego odprowadzamy podatek VAT i zajmujemy się wywozem oraz przewozem towarów do naszych granic państwa to musimy wypełniać zgłoszenie Intrastat. Jest to zgłoszenie zgodne z prawem celnym, które obowiązuje w przypadku wywożenia oraz przewożenia towarów.

Zgłoszenie Intrastat dotyczące wywozu towarów

deklaracja wywozowaW krajach unii europejskiej obowiązuje zgłoszenie Intrastat. Jest to tak zwana deklaracja wywozowa i przewozowa. Jej wypełnienie jest obowiązkowe i należy to robić do dwudziestego dnia każdego miesiąca sprawozdawczego. Osoby, które powinny wypełnić taką deklarację, a tego nie zrobią podlegają karze grzywny. Niestety wypełnianie takich deklaracji jest zatem konieczne. Zbieranie danych statystycznych jest podstawą by przedstawiciele państw mieli kontrolę nad tym jakie produkty są najczęściej przewożone do ich granic, a jakie wywożone. Zdecydowanie kraje Unii Europejskiej znają i potrafią wypełnić taką deklarację. Przedsiębiorcy wiedzą, że deklaracje sporządzić trzeba w dwóch językach czyli dla kraju, do którego przywozimy dany towar oraz dla kraju, z którego wywozimy towar. Wypełnienie jej jest bardzo proste. Szczegółowe informacje na temat tego jak wypełnić deklaracje są oczywiście zawarte na stronie internetowej.

Będąc przedsiębiorcą, który na co dzień zajmuje się przewożeniem oraz wywożeniem towarów w krajach Unii Europejskiej trzeba wiedzieć, że należy wypełnić deklarację statystyczną. Jest to zgłoszenie Intrastat, który obowiązuje w każdym kraju unii europejskiej. Nawet jeśli dany towar wywożone jest poza granice państw członkowskich tą deklarację należy sporządzić przynajmniej w jednym egzemplarzu. Taka deklaracja jest obowiązkowa, a jej wypełnienie zajmuje tylko kilka minut.